You will be automatically re-directed to the Mondi domain in 5 seconds.
If you wish to remain on the current domain, please click here
SIMET S.A. jest teraz członkiem Grupy Mondi
Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę Mondi w ciągu 5 sekund.
Jeżeli chcesz zostać na obecnej stronie, kliknij tu